Názvy premenných

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC51 Obyvateľstvo podľa miesta sčítania, pohlavia, veku a postavenia v rodine

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 14, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 5 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id idcabd3127-9391-423f-a0eb-37f19947807b
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position2
Resource Group Id resource_group_idc49f1f13-9ddb-462a-8b77-88f41dadbc56
Revision Id revision_idf8b62708-8518-431c-b6da-0702cd3f9b3c
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid