NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1201/2011

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC48 Obyvateľstvo podľa miesta sčítania, pohlavia, veku a postavenia v domácnosti

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 14, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 5 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatPDF
Id iddbd30587-86fa-41eb-90d5-dcec9f5ff162
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position3
Resource Group Id resource_group_ide41c0830-d34f-411c-bdea-e8430f00408d
Revision Id revision_idba1ed91a-c9df-4bb7-817c-a473232ce4ad
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid