Položky číselníkov

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC48 Obyvateľstvo podľa miesta sčítania, pohlavia, veku a postavenia v domácnosti

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 14, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 5 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id id269d8082-5bee-4cf4-a9fc-4f1c3d71a329
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position1
Resource Group Id resource_group_ide41c0830-d34f-411c-bdea-e8430f00408d
Revision Id revision_id5119af94-ded7-4769-9ee1-b76634d74adb
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid