NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1201/2011

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC47 Obyvateľstvo podľa miesta sčítania, pohlavia, postavenia v domácnosti, rodinného stavu, miesta narodenia, štátnej príslušnosti a veku

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 14, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatPDF
Id idd5739716-5e1d-43f9-bfdd-799299e216e8
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position3
Resource Group Id resource_group_id9901b3a1-51ce-401f-ad77-a76c5556e15f
Revision Id revision_id47d64820-2cb7-4ace-9237-714b098f17aa
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid