Názvy premenných

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC47 Obyvateľstvo podľa miesta sčítania, pohlavia, postavenia v domácnosti, rodinného stavu, miesta narodenia, štátnej príslušnosti a veku

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 14, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id id6e77cd88-3316-4f3f-ad20-10414355fa25
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position2
Resource Group Id resource_group_id9901b3a1-51ce-401f-ad77-a76c5556e15f
Revision Id revision_iddf22cd90-ca4b-4f17-a1d4-fb9603d1b7d2
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid