Názvy premenných

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC46 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, pohlavia, rodinného stavu, miesta pobytu jeden rok pred sčítaním, miesta narodenia, štátnej príslušnosti a veku

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 14, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 5 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id idbc020eaf-6791-42fc-aa1d-433dba710db8
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position2
Resource Group Id resource_group_id6d20d975-3020-410f-a7f9-6f47d795e2cc
Revision Id revision_id31f5e4b6-6810-4966-9fb1-894ca189b14f
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid