Názvy premenných

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC45 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, pohlavia, veku miesta narodenia a štátnej príslušnosti

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 14, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 5 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id idfb8fe2b5-68ab-4f22-924d-61fb61ef69ba
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position2
Resource Group Id resource_group_id8c3c435f-0d3a-43ee-9368-4510233349b0
Revision Id revision_ida3be6614-54cf-41c7-9f2d-7a9c0238a4d1
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid