NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1201/2011

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC45 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, pohlavia, veku miesta narodenia a štátnej príslušnosti

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 14, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatPDF
Id id0235d95c-8b2c-4a30-bf7b-cd97ba4ab94b
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position3
Resource Group Id resource_group_id8c3c435f-0d3a-43ee-9368-4510233349b0
Revision Id revision_id95544541-eb2d-49d2-8f6a-a934ecd3eccf
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid