Položky číselníkov

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC44 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, pohlavia, veku, ekonomickej aktivity, postavenia v zamestnaní, najvyššieho dosiahnutého vzdelania a veľkostných skupín obcí

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 14, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id id278d5640-4d0e-4d24-b747-2fa987c53c8c
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position1
Resource Group Id resource_group_idab53835f-916e-4517-870e-70dbbece1249
Revision Id revision_id14a09a45-f7ab-49bc-9ba4-417d52109c5c
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid