NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1201/2011

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC42 Obyvateľstvo podľa miesta sčítania, pohlavia, veku, postavenia v domácnosti a v rodine

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 14, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 5 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatPDF
Id id8f9bc1fa-2db7-433f-9ee5-1d98ef8e66e6
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position3
Resource Group Id resource_group_ida1a0a52f-79a7-4596-80f6-820a946f4801
Revision Id revision_idf8922ffa-7cf8-40e5-8f85-8cc0459e9ae6
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid