Názvy premenných

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC42 Obyvateľstvo podľa miesta sčítania, pohlavia, veku, postavenia v domácnosti a v rodine

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 14, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 5 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id id7afbb80a-7b30-40e6-96fe-933310f39d21
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position2
Resource Group Id resource_group_ida1a0a52f-79a7-4596-80f6-820a946f4801
Revision Id revision_ida8ab5d6d-9c6a-41db-a7b4-e39236918f8b
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid