Položky číselníkov

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC41 Obývané byty podľa formy vlastníctva, počtu obyvateľov, typu budovy, počtu obytných miestností, hustoty obývanosti, systému dodávky vody, toalety, kúpeľne a typu kúrenia

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 14, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 5 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id id6a249232-c2bc-4781-a0e3-b2bbfbce1306
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position1
Resource Group Id resource_group_iddc2597f2-879e-4aa6-b697-c06677a14552
Revision Id revision_id65a95650-cbaf-4b39-bc68-c67bbccd621e
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid