NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1201/2011

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC41 Obývané byty podľa formy vlastníctva, počtu obyvateľov, typu budovy, počtu obytných miestností, hustoty obývanosti, systému dodávky vody, toalety, kúpeľne a typu kúrenia

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 14, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 5 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatPDF
Id id04e6d319-b1a2-4e44-b4b9-9cb65520a111
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position3
Resource Group Id resource_group_iddc2597f2-879e-4aa6-b697-c06677a14552
Revision Id revision_id1e508277-97d2-422c-9cfd-3656a7efcaac
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid