NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1201/2011

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC39 Obyvateľstvo podľa miesta sčítania, pohlavia, typu obydlia, veľkostných skupín obcí, miesta pobytu jeden rok pred sčítaním, miesta narodenia, štátnej príslušnosti a veku

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 14, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatPDF
Id idcd02294b-15bf-4aeb-8048-f76daf3c2e8f
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position3
Resource Group Id resource_group_ide20046dc-5708-4a19-aed4-b89be4e3f291
Revision Id revision_id4b9f8d69-f933-40aa-a1ea-1d13835c0b1f
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid