Položky číselníkov

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC39 Obyvateľstvo podľa miesta sčítania, pohlavia, typu obydlia, veľkostných skupín obcí, miesta pobytu jeden rok pred sčítaním, miesta narodenia, štátnej príslušnosti a veku

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 14, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id id8cb6d1e1-93c9-49e9-8935-55fa0a85afc0
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position1
Resource Group Id resource_group_ide20046dc-5708-4a19-aed4-b89be4e3f291
Revision Id revision_id307ed2b0-cf59-4222-a66c-9569927088a4
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid