Názvy premenných

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC34 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, pohlavia, predchádzajúceho pobytu v zahraničí, roku príchodu do krajiny, najvyššieho dosiahnutého vzdelania, ekonomickej aktivity, miesta narodenia a veku

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 14, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id ida7d91eaf-4d97-4019-aae9-b4df49c30fb7
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position2
Resource Group Id resource_group_id06601765-a2eb-43d9-96ab-bba7ed440fb0
Revision Id revision_id76823d34-4aa1-42ae-9c97-4b22aa7ed8bc
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid