NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1201/2011

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC34 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, pohlavia, predchádzajúceho pobytu v zahraničí, roku príchodu do krajiny, najvyššieho dosiahnutého vzdelania, ekonomickej aktivity, miesta narodenia a veku

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 14, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatPDF
Id id22232e82-8b32-45ec-b7ae-ec7d262e4d91
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position3
Resource Group Id resource_group_id06601765-a2eb-43d9-96ab-bba7ed440fb0
Revision Id revision_id222847e3-051b-4e42-8a02-9733fe5a6199
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid