Metaúdaje

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1201/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov, pokiaľ ide o technické špecifikácie tém a ich členení

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 14, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatPDF
Id id105a1da3-3d04-42d2-8706-872a03527b92
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position4
Resource Group Id resource_group_idcd5feb28-6cb2-4d53-88dc-074bf09f931a
Revision Id revision_id7c98a3e8-4ec8-4981-957d-44c49888e9ce
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid