NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1201/2011

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC23 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, miesta pracoviska, pohlavia, najvyššieho dosiahnutého vzdelania, zamestnania, miesta narodenia, štátnej príslušnosti a veku

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 14, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 5 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatPDF
Id id666c1df9-6fe0-4156-9195-a2b8d8f8f6dc
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position3
Resource Group Id resource_group_id63ff2e22-eb11-46f4-84df-d9e8874a88b0
Revision Id revision_idc8c1c4f9-77f5-4e74-acca-9464e7bd7878
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid