Názvy premenných

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC23 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, miesta pracoviska, pohlavia, najvyššieho dosiahnutého vzdelania, zamestnania, miesta narodenia, štátnej príslušnosti a veku

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 14, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 5 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id id40e25f26-fd83-495a-82b0-65203923a6de
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position2
Resource Group Id resource_group_id63ff2e22-eb11-46f4-84df-d9e8874a88b0
Revision Id revision_idee2004c5-ee68-42b5-b9b0-46cdac279e59
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid