Položky číselníkov

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC20 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, miesta pracoviska, pohlavia, postavenia v zamestnaní, zamestnania, odvetvia ekonomickej činnosti, najvyššieho dosiahnutého vzdelania, štátnej príslušnosti a veku

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 7, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id id4e793f84-0fa4-4aa4-957c-cca344cd2649
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position1
Resource Group Id resource_group_id763f1d14-8ff2-4e38-9b96-2c715f76e17d
Revision Id revision_idc0d073ca-ecc4-4688-b0f7-808e9d00e1d8
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid