Položky číselníkov

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC15 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, pohlavia, ekonomickej aktivity, miesta narodenia, zamestnania, odvetvia ekonomickej činnosti a veku

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 7, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id ida84a7004-2532-4439-bd59-103b91bbee49
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position1
Resource Group Id resource_group_id10b98099-b5d7-48a9-b956-d109f5e2fbf1
Revision Id revision_id66b860c3-f39f-48f5-a7f2-2f34669ae6a4
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid