Metaúdaje

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC15 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, pohlavia, ekonomickej aktivity, miesta narodenia, zamestnania, odvetvia ekonomickej činnosti a veku

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 7, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatPDF
Id id4ee4bd95-2122-40ff-ab15-5c755eee1273
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position4
Resource Group Id resource_group_id10b98099-b5d7-48a9-b956-d109f5e2fbf1
Revision Id revision_id8a1d569a-897b-4cda-88e6-5dae6ebfc694
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid