Položky číselníkov

From the dataset abstract

Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, pohlavia, najvyššieho dosiahnutého vzdelania, ekonomickej aktivity, odvetvia ekonomickej činnosti, štátnej príslušnosti a veku

Source: HC14 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, pohlavia, najvyššieho dosiahnutého vzdelania, ekonomickej aktivity, odvetvia ekonomickej činnosti, štátnej príslušnosti a veku

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 7, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id id9a79a2f3-4bfe-4bfc-902e-87fc25ff3024
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position1
Resource Group Id resource_group_id44783fa1-f4cf-4318-9031-8ed1c54f6a6d
Revision Id revision_id0b835248-d48c-41f5-926a-dba4b241fa0d
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid