Položky číselníkov

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC11 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, pohlavia, postavenia v zamestnaní, zamestnania, odvetvia ekonomickej činnosti, ekonomickej aktivity, štátnej príslušnosti a veku

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 7, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id idc5b55ffc-d0bc-45fb-a7cf-f06db084265f
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position1
Resource Group Id resource_group_idb62a9b7f-16f5-42f9-a6c0-8195516eef36
Revision Id revision_id861139e3-25d8-4eae-9e2d-00b450766ff8
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid