Metaúdaje

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC11 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, pohlavia, postavenia v zamestnaní, zamestnania, odvetvia ekonomickej činnosti, ekonomickej aktivity, štátnej príslušnosti a veku

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 7, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatPDF
Id id3af5d06b-db78-4c72-a97e-176246abdb8e
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position4
Resource Group Id resource_group_idb62a9b7f-16f5-42f9-a6c0-8195516eef36
Revision Id revision_id6bf83c08-0bf9-4b14-97d3-24460f7a06ea
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid