Metaúdaje

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC08 Obyvateľstvo podľa miesta sčítania, pohlavia, postavenia v rodine, postavenia v zamestnaní, ekonomickej aktivity, miesta narodenia, štátnej príslušnosti a veku

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 7, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatPDF
Id idc972660a-0519-45a7-8e52-da21fda27c50
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position4
Resource Group Id resource_group_id70db31e0-2b7b-4b06-8f53-141aeaa0a0c7
Revision Id revision_id47499aa2-0900-4f0a-a9a7-560101a3391d
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid