Názvy premenných

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC08 Obyvateľstvo podľa miesta sčítania, pohlavia, postavenia v rodine, postavenia v zamestnaní, ekonomickej aktivity, miesta narodenia, štátnej príslušnosti a veku

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 7, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id idc24947f7-7237-4363-b73e-8765c854b09e
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position2
Resource Group Id resource_group_id70db31e0-2b7b-4b06-8f53-141aeaa0a0c7
Revision Id revision_iddc9881fd-1ac1-45c2-a433-88a1111fc6cd
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid