Metaúdaje

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC06 Obyvateľstvo podľa miesta sčítania, pohlavia, postavenia v rodine, rodinného stavu, ekonomickej aktivity, miesta narodenia, štátnej príslušnosti a veku

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 7, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatPDF
Id idfbb18b00-d99f-4121-b01b-e517dab9459f
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position4
Resource Group Id resource_group_id571cc50c-261b-42d8-9aed-988c38d26a7c
Revision Id revision_idfae6b815-db24-4a30-9a95-130eac12a511
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid