Názvy premenných

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC06 Obyvateľstvo podľa miesta sčítania, pohlavia, postavenia v rodine, rodinného stavu, ekonomickej aktivity, miesta narodenia, štátnej príslušnosti a veku

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 7, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id iddb97fdb7-5baa-412e-aa77-d1e7aed9f72c
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position2
Resource Group Id resource_group_id571cc50c-261b-42d8-9aed-988c38d26a7c
Revision Id revision_idd9f311af-c180-4fd4-b03d-616d52b2d4e2
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid