Geografické názvoslovie

Štandardizácia geografického názvoslovia sa podľa prijatej terminológie definuje ako súbor opatrení, ktoré zabezpečujú jednotnú podobu geografických názvov a ich záväzné používanie. Geografické názvy sa štandardizujú podľa zásad uvedených v Inštrukcii na štandardizáciu geografického názvoslovia v súlade s pravidlami slovenského pravopisu, na základe súčasnej úrovne poznania a na základe medzinárodných zásad štandardizácie.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified October 7, 2019
License license Iné (Otvoriť)
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created created3 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatCSV
Id idfdbb919d-0093-4ba8-83fc-5c595a483878
Maintainer maintainerE5B4F71B-C5AD-4F1D-A5B8-369F197FF481
Periodicity periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_idd62c6fff-c3f1-4f47-82d2-33f09edd1d3b
Revision Id revision_id2cd6dc5f-f1f0-44ff-855c-f965bf66752e
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid