Faktúry za tovary a služby 2015

Faktúry zverejnené podľa §5b ods. 1, písm. a) a b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vystavené za tovary a služby súvisiace so zabezpečením prevádzky RÚVZ Nitra a jeho laboratórnej a terénnej zložky.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified March 17, 2016
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 3 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXML
Id id048de1b0-59ed-4bc3-91cc-957faf126549
Last Modified last_modifiedover 3 years ago
Maintainer maintainer2A7BBBBA-EB36-4801-8C41-9627094C800F
Periodicity periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id044b3da0-dfc8-41fc-a2d9-b9a7b1506b75
Revision Id revision_id58af557b-ff22-4da5-91fe-bd8e1479f79e
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid