Faktúry za tovar a služby RÚVZ Trenčín za rok ...

Faktúry zverejnené podľa §5 b ods. 1, písm. a) a b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vystavené za tovary a služby súvisiace so zabezpečením prevádzky RÚVZ Trenčín

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified March 13, 2018
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 1 year ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatPDF
Id id225cd998-9b97-4c5d-9c78-b90f86446cf7
Last Modified last_modifiedover 1 year ago
Maintainer maintainer64674299-1D08-417E-9EDC-692DEF3D50D0
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id9a99f312-37e4-435a-b40e-74bba7be32a5
Revision Id revision_idefb07978-dfca-41ea-b7d5-c6590d389664
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid