Faktúry za tovar a služby RÚVZ Trenčín za rok 2018

Faktúry zverejnené podľa §5 b ods. 1, písm. a) a b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vystavené za tovary a služby súvisiace so zabezpečením prevádzky RÚVZ Trenčín .

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.ruvztn.sk/faktury_2018.pdf
Author Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Dataset provider Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Unique identifier of dataset's provider 64674299-1D08-417E-9EDC-692DEF3D50D0
Date of the first publication April 13, 2018
Spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.833547, 48.896721], [17.845571, 48.903066], [17.844223, 48.926401], [17.869695, 48.922623], [17.886105, 48.928563], [17.903038, 48.964181], [17.902729, 48.981814], [17.914474, 48.996422], [17.913837, 49.010906], [17.9243, 49.019966], [17.9909, 49.028494], [18.024472, 49.02123], [18.057123, 49.028505], [18.095008, 49.058698], [18.090576, 49.062728], [18.093867, 49.069275], [18.102274, 49.051909], [18.093973, 49.03654], [18.099533, 49.023897], [18.091666, 49.021182], [18.114086, 49.0032], [18.12391, 48.979081], [18.147768, 48.970753], [18.133769, 48.959756], [18.144553, 48.950287], [18.12657, 48.936509], [18.130562, 48.932598], [18.154797, 48.930084], [18.183838, 48.9117], [18.207312, 48.921046], [18.249594, 48.912568], [18.278471, 48.924891], [18.32434, 48.924525], [18.332517, 48.895262], [18.314647, 48.880155], [18.286922, 48.886523], [18.228361, 48.871979], [18.230046, 48.86209], [18.210963, 48.836674], [18.211643, 48.806956], [18.222553, 48.79583], [18.22318, 48.778525], [18.200607, 48.768055], [18.177901, 48.779771], [18.173444, 48.769282], [18.166348, 48.776422], [18.153388, 48.774662], [18.15753, 48.764418], [18.133577, 48.759615], [18.126306, 48.744232], [18.102585, 48.73593], [18.037363, 48.766344], [18.023021, 48.753045], [17.983649, 48.75037], [17.965777, 48.777137], [17.966502, 48.795551], [17.932643, 48.7958], [17.928912, 48.811355], [17.891293, 48.814264], [17.873735, 48.802852], [17.866368, 48.812916], [17.876397, 48.835577], [17.840912, 48.868653], [17.833547, 48.896721]]]}

Related items

No related items