Ulice - zmenové dáta

Jeden riadok v tejto tabuľke reprezentuje jeden zmenový záznam streetNameChange (zmena názvu ulice), ktorý prišiel v zmenovej dávke z Registra adries. Celá tabuľka tak obsahuje históriu všetkých zmien v Registri adries pre všetky ulice.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified December 12, 2019
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Active From active_from2019-12-12 11:18:17
Active To active_to9999-12-31 23:59:59
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created created2 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatCSV
Id id2b99c583-e899-4161-a0bb-32fc32dea0c7
Last Modified last_modified2 days ago
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityirregularly
Position position5
Resource Group Id resource_group_id85ba7b01-5471-4f5f-b772-9ebd0355e302
Revision Id revision_id67244657-76cf-4a68-8447-3ce3593fb28a
Size size465 KiB
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Valid From valid_from2018-06-26 08:21:00
Valid To valid_to9999-12-31 23:59:59
Validity validityother