Evidencia osvedčení o získaní oprávnenia na ...

From the dataset abstract

MPRV SR má povinnosť viesť evidenciu vydaných osvedčení podľa § 25a ods.11 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,...

Source: Evidencia osvedčení o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified October 12, 2021
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 9 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id idc44a49dd-9876-4865-bebe-e2fb80adf469
Last Modified last_modified11 months ago
Maintainer maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionpodľa potreby
Position position1
Resource Group Id resource_group_ide798aa74-ab87-44cf-bc38-5e4936cda526
Resource Type resource_typefile
Revision Id revision_id579ee353-08b9-44bc-b3f5-455b6f071903
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid