Objednávky tovarov a služieb 2016

Objednávky zverejnené podľa §5b ods. 1, písm. a) a b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vystavené za tovary a služby súvisiace so zabezpečením prevádzky RÚVZ Topoľčany.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified October 7, 2016
License license Iné (Nekomerčné)
Transformed data transformed Yes
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXML
Id ide487ab28-2e61-41f9-9da5-aea6da6a2d0f
Maintainer maintainer1F25F8A1-9D21-4629-A36F-E119E1CC8884
Periodicity periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id7816eb54-76a5-4ea3-90f5-4f112ce2dd1b
Revision Id revision_id32a09ad1-8dc8-4fa1-b382-cb87c8f3e727
Schema schemahttp://www.ruvzto.sk/ZMLUVY/OBJ_2016.xml
State stateactive
Status statuspublic
Transformed transformed1
Validity validityperm_valid