Objednávky tovarov a služieb 2016

Objednávky zverejnené podľa §5b ods. 1, písm. a) a b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vystavené za tovary a služby súvisiace so zabezpečením prevádzky RÚVZ Topoľčany.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified February 22, 2019
License license Iné (Nekomerčné)
Transformed data transformed Yes
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 2 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatHTML
Id id61a06a6f-a5ef-48df-b406-eadd296adc85
Maintainer maintainer1F25F8A1-9D21-4629-A36F-E119E1CC8884
Periodicity periodicityirregularly
Position position1
Resource Group Id resource_group_id7816eb54-76a5-4ea3-90f5-4f112ce2dd1b
Revision Id revision_idc8c4b023-df94-4680-bfa5-40d59b45c859
State stateactive
Status statuspublic
Transformed transformed1
Validity validityperm_valid