Dotácie na podporu cestovného ruchu za rok 2018

From the dataset abstract

Dotácie na podporu cestovného ruchu poskytuje MDV SR len organizáciám cestovného ruchu registrovaným ministerstvom na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom ich činnosti.

Source: Dotácie na podporu cestovného ruchu

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified June 19, 2020
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created created12 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatCSV
Id idf6e05c68-02a9-4959-bf77-cdfcd62c0147
Last Modified last_modified4 months ago
Maintainer maintainer74297377-7AD7-4ED7-80CF-457EEA6E75AD
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityannually
Position position1
Resource Group Id resource_group_idbe1d60ae-27e3-411c-815b-f425552acbb4
Revision Id revision_idbab28495-1f3b-48d7-9e7a-a39f3602391e
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid