Digitálny model reliéfu - DMR3.5

Digitálny model reliéfu predstavuje model zemského povrchu, ktorý neobsahuje informáciu o objektoch na ňom. Model je tvorený súborom bodov v definovaných rozstupoch, pričom každý bod obsahuje informáciu o súradniciach a výške. Digitálny model reliéfu DMR3.5 bol tvorený pre potreby tvorby vrstevníc pre kartografickú reprezentáciu výškopisu. Údaje DMR3.5 sú poskytované vo formáte TIFF v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv. DMR3.5 sa poskytuje v štyroch rozlíšeniach: 10m, 25m, 50m a 100m

No preview available.
No handler defined for data type: tiff.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified March 23, 2021
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Created createdover 1 year ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formattiff
Id id4987cd0d-6d27-4b9d-b6e6-a14f917756d3
Last Modified last_modifiedover 1 year ago
Maintainer maintainerE5B4F71B-C5AD-4F1D-A5B8-369F197FF481
Periodicity periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_ideafc1078-cc90-4612-9480-3fa69d124fc7
Revision Id revision_id3a00cce2-b09d-44ed-8d41-84239bb31b45
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid