Odborové organizácie a zamestnávateľské ...

Občianske združenia zapísané v zmysle zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

No preview available.
No handler defined for data type: url.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified June 20, 2019
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Created createdover 3 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formaturl
Id idb8be586f-2380-456f-a229-7aae33acf91f
Last Modified last_modifiedover 3 years ago
Maintainer maintainer2DF13D50-0B6F-48BA-884E-BE66DC0A2934
Periodicity periodicitydaily
Position position3
Resource Group Id resource_group_idaf1805d6-2862-4de7-9140-67038a2a9bbe
Revision Id revision_id03edfdf8-2ab2-4284-a364-1a6a972762d2
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid