Evidencia organizácií s medzinárodným prvkom

Súbor údajov o organizáciách s medzinárodným prvkom evidovaných podľa zákona č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení neskorších predpisov.

No preview available.
No handler defined for data type: url.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified June 17, 2019
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Created createdover 6 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formaturl
Id id52824208-f5f8-4667-b12d-dcbe393aef79
Last Modified last_modifiedover 3 years ago
Maintainer maintainer2DF13D50-0B6F-48BA-884E-BE66DC0A2934
Periodicity periodicitydaily
Position position6
Resource Group Id resource_group_idaf1805d6-2862-4de7-9140-67038a2a9bbe
Revision Id revision_id477f27b1-e79a-45f9-9ebc-6add47b9b64b
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid