Zoznam remeselných živností

Zoznam obsahuje aktuálne znenie predmetov podnikania a príslušné učebné odbory pre činnosti, ktoré v súčasne platnom právnom rámci zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov patria medzi remeselné živnosti.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified April 24, 2018
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 6 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Datastore Active datastore_active1
Format formatCSV
Id id29c5516b-c41e-468b-af9f-f1ee6382645f
Last Modified last_modifiedover 4 years ago
Maintainer maintainer2DF13D50-0B6F-48BA-884E-BE66DC0A2934
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position19
Resource Group Id resource_group_idaf1805d6-2862-4de7-9140-67038a2a9bbe
Revision Id revision_id477f27b1-e79a-45f9-9ebc-6add47b9b64b
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid