Archívne fondy

Vybrané dáta zo zdigitalizovaného virtuálneho sprievodcu po fondoch a zbierkach slovenských štátnych a vybraných mestských a špecializovaných verejných archívov. Podmienky ďalšieho použitia dát a prístup do aplikácie nájdete na portáli Archívne VadeMeCum. Zdroj: Systém evidencie dát k archívnym fondom a zbierkam slovenských štátnych a vybraných mestských a špecializovaných verejných archívov.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified December 4, 2015
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 6 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatCSV
Id id28826895-37e4-4882-a558-b6159020c08c
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Resource Group Id resource_group_idaf1805d6-2862-4de7-9140-67038a2a9bbe
Revision Id revision_id3da9dec5-673d-425e-becb-7845af447cb5
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid