Heraldický register

Centrálna evidencia heraldických znamení - erbov a vlajok - používaných v Slovenskej republike podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

No preview available.
No handler defined for data type: url.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified June 17, 2019
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formaturl
Id id07ae8b10-9f99-48a3-9a67-b6e5f120e373
Last Modified last_modifiedover 3 years ago
Maintainer maintainer2DF13D50-0B6F-48BA-884E-BE66DC0A2934
Periodicity periodicitydaily
Position position1
Resource Group Id resource_group_idaf1805d6-2862-4de7-9140-67038a2a9bbe
Revision Id revision_idb121f104-c65a-433e-83ff-5769f66a378a
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid