Cenníky Štátnych lesov TANAPu

Ponukový cenník zveriny, rýb a povoleniek rybolovu Ponukový cenník vstupného, tovarov a iných produktov v Expozícii tatranskej prírody Ponukový cenník sadeníc v Expozícii tatranskej prírody Ponukový cenník ihličnatých a listnatých sortimentov surového dreva Ponukový cenník prechodného ubytovania v autokempingu Červený Kláštor Ponukový cenník vianočných stromčekov Ponukový cenník výrobkov ťažby dreva obor 052 a ostatných produktov Ponukový cenník výkonov a služieb ŠL TANAPu Ponukový cenník ihličnatých a listnatých sadeníc lesných drevín Ponukový cenník vstupného do Múzea TANAPu v Tatranskej Lomnici Sadzobník úhrad za materiálové náklady pri poskytovaní informácií

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified December 14, 2018
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created created11 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatPDF
Id id744e61c8-005c-44c2-a556-3ae75f6c2f87
Maintainer maintainerE906DFB5-F0EE-45DA-BCB2-3989FEE93DBC
Periodicity periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id5e616249-b8aa-4845-830a-7b298ec70ad0
Revision Id revision_id978eed6a-c77d-47f3-9617-d7cde27f4a11
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid