Unnamed resource

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified April 3, 2017
License license Iné (Nekomerčné)
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 3 years ago
Data Correctness data_correctnessstated in data
Data Correctness Description data_correctness_descriptionZoznam fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktorým Úrad verejného zdravotníctva SR odobral oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom
Id id9d35fb24-5acb-449f-9a80-e0747c59d5d4
Maintainer maintainer8CB55696-CCDE-4F8A-9A6B-D2BF827F5756
Periodicity periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_idc23b81b6-5b8c-49d8-a4e2-67d4252bed9f
Revision Id revision_ida79f3428-0c16-442b-bb71-3a97555d0620
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid