Adresár lekárskych knižníc 2019

Adresár lekárskych knižníc zdravotníckych zariadení v Slovenskej republike obsahuje aktualizované údaje o knižniciach, mieste pôsobenia a personálnom obsadení podľa jednotlivých typov knižníc. Súčasťou adresára sú aj registre podľa 8 typov lekárskych knižníc.

No preview available.
No handler defined for data type: word.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified June 19, 2019
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Created created5 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatword
Id id53b694b6-e7c0-4f0e-b00a-ae81126458f3
Maintainer maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicity periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id4da31dac-b08d-4eda-b1fe-8c000c97727c
Revision Id revision_id7f307315-9325-49fc-83e8-0c92b3bf4a11
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid