Adresár lekárskych knižníc zdravotníckych ...

Adresár lekárskych knižníc zdravotníckych zariadení v Slovenskej republike obsahuje aktualizované údaje o knižniciach, mieste pôsobenia a personálnom obsadení podľa jednotlivých typov knižníc. Súčasťou adresára sú aj registre podľa 8 typov lekárskych knižníc.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified June 20, 2019
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created created8 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatPDF
Id id33d428d2-de51-4098-89b4-692a3652ab89
Maintainer maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicity periodicityannually
Position position1
Resource Group Id resource_group_id4da31dac-b08d-4eda-b1fe-8c000c97727c
Revision Id revision_id6898f6d2-6544-4881-9dd3-25e9388102ca
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid