Zoznam absolveńtov školenia Ochrana zvierat počas ...

From the dataset abstract

Zoznam absolventov školenia Ochrana zvierat počas usmrcovania s údajmi: meno, priezvisko, titul, zamestnávateľ/ bitúnok, modul školenia, typ omračovania, dátum skúšky, odborná spôsobilosť

Source: Absolventi školenia Ochrana zvierat počas usmrcovania

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified December 13, 2018
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created created10 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatPDF
Id id8f49bb27-45da-44b3-95e9-a33ad76b6b0c
Maintainer maintainer90CEC645-BC85-4C86-BD48-3D393E3F48EC
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionPodľa potreby.
Position position2
Resource Group Id resource_group_idef22ac7e-ba9e-4e56-876a-45640893d80b
Revision Id revision_idd876f399-3376-4cde-a07d-f2ae29227596
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid